Hallerne

Kalundborg kommune

Kultur- og Idrætshallerne

Velkommen til Kultur- og Idrætshallerne i Kalundborg Kommune 

Kultur- og Idrætshallerne består af 11 indendørshaller, svømmehal, motionscenter, skydebaner og mødelokaler. Udover idræt anvendes hallerne til en lang række øvrige arrangementer, som for eksempel konferencer, dansestævner, messer, koncerter, møder og meget mere.

 

 

Servicemeddelelser

 

Ændringer grundet renovering

3-meter vippen og 1-meter vipperne er åbne igen. 
 
Med hensyn til 5-meter udspringsplatformen så besluttede Kultur- & Fritidsudvalget på møde i december 2016, at udspringsplatformen skal renoveres i den nuværende form.
 
Beslutningen er truffet dels på baggrund af indkomne tilkendegivelser fra brugere, som ønsker, at den nuværende 5-meter udspringsplatform bevares og på baggrund af en afholdt workshop for svømmehallens brugere og andre interessenter om den fremtidige brug af udspringsplatformen.
 
Renoveringen påbegyndes mandag i uge 25. Derfor lukkes springbassinet ned fra og med mandag i uge 25, men svømmehallens øvrige bassiner kan stadig benyttes. 
Fra og med mandag i uge 26 lukker svømmehallen helt grundet renovering og forventes genåbnet primo august.

31-05-2017

Fakta

Kontakt

Kultur- og Idrætshallerne
Tlf.: 59 51 50 11

E-mail:
halpost@kalundborg.dk